Investerare

Aktien

fredag 12 augusti 2022 kl. 17:29 +/- % Buy Sell Last High Low Volume
ENZY (Stockholm) SEK/share - -2.13% 4.84 4.83 4.83 5.01 4.82 58160

Aktiekapital

Vid utgången av 2021 uppgick aktiekapitalet i Enzymatica AB till 5 972 977 SEK och fördelas på 149 324 400 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på Enzymaticas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat.

Utdelning

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän bolaget genererar vinst och ett positivt kassaflöde.​

Ägarförhållanden

Namn

Antal Aktier

Andel av kapital och röster %

Mats Andersson, privat och genom Abanico Invest AB

31 081 437

20,81%

Håkan Roos, genom Roosgruppen AB

19 029 461

12,74%

Björn Algkvist, genom Fibonacci Asset Management & Fibonacci Growth Capital

16 227 416

10,87%

Gudmundur Palmason, genom Fortus hf.

7 142 496

4,78%

Ágústa Gudmundsdottir

5 190 679

3,48%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

4 124 694

2,76%

Aktiebolaget Possessor

3 800 000

2,54%

Avanza Pension Försäkring AB

3 139 104

2,10 %

Swedbank Försäkring

2 573 954

1,72%

Tom Stendhal

2 526 658

1,69%

Innehav 10 största ägarna

94 835 899

63,51%

Övriga

54 488 501

36,49%

Totalt

149 324 400

100,0%

Euroclear 30 juni 2022

Analyser

ABG Sundal Collier och Erik Penser Bank gör analyser på Enzymatica.

Rickard Anderkrans, ABG Sundal Collier: rickard.anderkrans@abgsc.se

Johan Löchen, Penser: johan.lochen@penser.se