Investerare

Aktien

onsdag 30 november 2022 kl. 17:29 +/- % Buy Sell Last High Low Volume
ENZY (Stockholm) SEK/share +0.04 1.05% 3.84 3.85 3.85 4.20 3.70 38160

Aktiekapital

Den 30 september 2022 uppgick aktiekapitalet i Enzymatica AB till 6 570 275,97 SEK som fördelas på 164 256 840 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på Enzymaticas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat.

Utdelning

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän bolaget genererar vinst och ett positivt kassaflöde.​

Ägarförhållanden

Namn

Antal Aktier

Andel av kapital och röster %

Mats Andersson, privat och genom Abanico Invest AB

36 398 195

22,16%

Håkan Roos, genom Roosgruppen AB

22 284 620

13,57%

Björn Algkvist, genom Fibonacci Asset Management & Fibonacci Growth Capital

19 003 261

11,57%

Gudmundur Palmason, genom Fortus hf.

7 142 493

4,35%

Ágústa Gudmundsdottir

5 190 679

3,16%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

4 972 028

3,03%

Aktiebolaget Possessor

4 180 000

2,54%

Avanza Pension Försäkring AB

3 236 209

1,97 %

Bengt Baron, privat och genom 5653 Sweden AB

2 958 027

1,80%

Swedbank Försäkring

2 816 148

1,71%

Innehav 10 största ägarna

108 181 660

65,86%

Övriga

56 075 180

34,14%

Totalt

164 256 840

100,0%

Euroclear 30 september 2022

Analyser

ABG Sundal Collier och Erik Penser Bank gör analyser på Enzymatica.

Rickard Anderkrans, ABG Sundal Collier: rickard.anderkrans@abgsc.se

Johan Löchen, Penser: johan.lochen@penser.se